In beweging

Vanuit co-creatie

Samen oplopen in een levensbepalend avontuur

chemie

In ons traject raken wij persoonlijk vraagstukken. Dus een persoonlijke klik is essentieel. In een oriënterend gesprek leggen wij de basis voor onze coaching relatie. Voorafgaand aan het gesprek ontvang je via e-mail een vragenlijst. Wij maken kennis met elkaar en onderzoeken of er voldoende respect voor en vertrouwen in elkaar en de coaching relatie is. Zonder chemie is er geen resultaat.
Vanzelfsprekend is er meer nodig voor een goed resultaat dan chemie. Lees hieronder verder.

Maatwerk

Elk coaching traject is maatwerk. Voorafgaand aan de feitelijke coaching gesprekken worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en maken wij een aantal afspraken. Deze afspraken zien onder andere op ieders verantwoordelijk, inhoudelijke en zakelijke aspecten. Wij bespreken het volgende: · Waar jij staat · Wat jij wilt bereiken · Onze wederzijdse verwachtingen · Wat wel en niet bespreekbaar is · Afsprakenplanning + termijn. In het traject volg ik geen vaste gesprekmodules, maar zal ik werken met wat zich aandient. Wat nodig is om jou in jouw persoonlijke traject te ondersteunen.

Doorverwijzing

Het kan zijn dat de basis voor een succesvol traject ontbreekt, omdat er tussen ons bijvoorbeeld geen chemie is. Het kan zijn dat specifieke expertise nodig is waarover ik niet beschik.
Er kan ook sprake zijn van diepgaande processen, waarvoor (psycho) therapeutische ondersteuning wenselijk lijkt.
Indien nodig zal ik je doorverwijzen. Ons eerste gesprek wordt dan niet in rekening gebracht. Als het klikgesprek leidt tot een coachingtraject, wordt dit gesprek als eerste van het aantal af te spreken gesprekken beschouwd.

Opdrachtgever

Als jouw werkgever als opdrachtgever optreedt voor een coaching traject, ga ik voor dat het traject start samen met jou in gesprek met de vertegenwoordiger van jouw opdrachtgever, veelal jouw leidinggevende.
Tijdens dit gesprek worden de invalshoeken van jouw werkgever en de wensen ten aanzien van de opdracht verhelderd en vastgelegd.
Na de afronding van het traject gaan wij wederom met jouw werkgever in gesprek om de oorspronkelijke doelen en het bereikte resultaat te evalueren. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het aantal af te spreken gesprekken.
Weet, jouw privacy zal ik ten allen tijde borgen. De inhoud van onze gesprekken blijft vertrouwelijk.

De vorm

We zijn 1:1 in gesprek. De vorm waarin wij onze gesprekken voeren kan varieren. Dit is afhankelijk van de context en jouw wensen.
Denk aan:
Binnen vanuit een comfortabele stoel, E-mail, telefonisch, Facetime, Skype, of wandelend buiten.
Alle vormen voegen een bijzondere dymensie en waarde toe.
Laat je verrassen!

Aantal gesprekken

Na het intakegesprek en eventueel driegesprek, volgen ongeveer 6 à 8 gesprekken van anderhalf uur.
De interval is 3 à 4 weken. Tussentijds heb je voldoende gelegenheid in de praktijk te oefenen.

Aan de slag

Ieder gesprek start met een terugblik op de afgelopen periode.
Je brengt zelf het onderwerp in waar het vervolg van het gesprek zich op richt.
Je krijgt een spiegel voorgehouden. Ik zal je confronteren, uitdagen en aanmoedigen. Jouw eigen bewustwordingsproces en eigen antwoorden leiden tot meer begrip, hogere motivatie en een beter rendement. Jouw vermogen jouw eigen adviseur, instructeur of mentor te zijn, wordt geactiveerd.
Jouw oorspronkelijke doelstelling houden wij op de agenda. Tussentijds reflecteren wij waar je staat. Samen volgen wij het effect van jouw inzichten in jouw dagelijkse leven en (werk)praktijk. Samenvattingen en evaluaties versterken het proces.
Om het proces te ondersteunen, werk je tijdens de interval tussen de gesprekken aan opdrachten en/of doordenkers. Heb je geen idee wat je kunt verwachten? Je kunt gebruik maken van een vrijblijvend coaching gesprek.

Mijn werkwijze

Je bent in gesprek met mij als mens. Jij bent hard aan het werk, maar ik sta naast jou met mijn volle aandacht, betrokkenheid, helderheid, creativiteit.
Wat je van mij kunt verwachten is dat ik je in het moment zal houden, confronteren, prikkelen en uitdagen. Ik zal veel vragen stellen.Ik zal je raken met scherpe observaties en onverwachte invalshoeken. Altijd met warmte en luchtigheid.
Ik beschik over een breed instrumentarium. Daarvan zet ik in wat functioneel is voor jouw proces. Met mijn sterk ontwikkelde intuïtie kan ik ook mijzelf als instrument inzetten.
De resultaten die wij hiermee bereiken zijn verrassend, transformerend en effectief. Mijn drive en enthousiasme inspireren mensen in positieve zin.

De evaluatie

In het laatste gesprek stellen wij vast wat jouw uitgangspositie was, wat je wilde bereiken, wat je hebt bereikt en wat je daarvoor hebt inzet. Wij bespreken ook wat het gestarte proces kan ondersteunen, zodat je het zelfstandig verder vorm kunt geven. De mogelijkheid bestaat 2 à 3 maanden later een nagesprek te voeren, de APK. Dit kan face to face, dan wel telefonisch.
Ik zal je vragen een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee help je mij bij de doorontwikkeling van mijn coachingvaardigheden.